• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Šta je potrebno za pokretanje postupka stečaja?

  12.04.2018.

   


  ŠTA JE POTREBNO ZA POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA?

   

  Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak stečaja nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru:

  1. Prijedlog za pokretanje postupka stečaja ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

  2. Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unesen u sudski registar pravnih subjekata) – aktuelni izvod iz sudskog registra

  3. Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (posljednji završni račun)

  4. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza

  5. Potvrda o registraciji poreskog obveznika Poreske uprave Republike Srpske

  6. Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

  7. Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt telefon

  8. Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka stečaja  u iznosu od 100,00 KM, na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI – TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1090001, opština 074.

   

  NAPOMENA: Sve ove potrebne dokumente  pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka sudu, putem pošte na adresu: Okružni privredni sud u Prijedoru, Ul. Zanatska 20,  ili lično u pisarnici suda.


  Uplata takse ne odnosi se na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.


   

  Prikazana vijest je na:
  733 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Šta je potrebno za pokretanje postupka stečaja?

  12.04.2018.

   


  ŠTA JE POTREBNO ZA POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA?

   

  Dokumenti koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak stečaja nad pravnim licem pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru:

  1. Prijedlog za pokretanje postupka stečaja ovjeren i potpisan od strane pravnog lica i njenog zakonskog zastupnika

  2. Rješenje o registraciji pravnog lica (sa svim obrascima ako nije elektronski unesen u sudski registar pravnih subjekata) – aktuelni izvod iz sudskog registra

  3. Bilans stanja i uspjeha pravnog lica (posljednji završni račun)

  4. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza

  5. Potvrda o registraciji poreskog obveznika Poreske uprave Republike Srpske

  6. Potvrde komercijalnih banaka o stanju računa pravnog lica

  7. Tačna adresa na koju se dostavljaju sudska pismena i kontakt telefon

  8. Dokaz o uplati takse za pokretanje postupka stečaja  u iznosu od 100,00 KM, na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 REPUBLIČKI JAVNI PRIHODI – TAKSE, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1090001, opština 074.

   

  NAPOMENA: Sve ove potrebne dokumente  pokretač postupka je dužan dostaviti u dva primjerka sudu, putem pošte na adresu: Okružni privredni sud u Prijedoru, Ul. Zanatska 20,  ili lično u pisarnici suda.


  Uplata takse ne odnosi se na troškove vođenja postupka koji se plaćaju na depozitni račun suda po rješenju sudije.