• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  03.10.2017.


  Sud izdaje uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno podacima iz službene evidencije. Tako izdata uvjerenja i potvrde imaju snagu javne isprave.
  Okružni privredni sud u Prijedoru izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • Izvod iz registra poslovnih subjekata (aktuelni i istorijski);
  • Uvjerenje da nad poslovnim subjektom nije pokrenut postupak stečaja, niti likvidacioni postupak, da poslovni subjekt nije predmet postupka za proglašenje stečaja niti izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju;
  • Uvjerenje o drugim činjenicama upisanim u registar poslovnih subjekata;
  • Potvrdu da se nad pravnim licem/preduzetnikom/fizičkim licem koje u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja ne vodi parnični ni izvršni postupak kod ovog suda.

   -  Za izdavanje izvoda iz registra poslovnih subjekata potrebno je podnijeti zahtjev uz dokaz o plaćenoj sudskoj taksi u iznosu od 10,00 KM.

   - Zahtjev za izdavanje izvoda i uvjerenja iz registra poslovnih subjekata se predaje na šalteru Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge – APIF, gdje se izdati izvodi i uvjerenja i preuzimaju, nakon njihove obrade u sudu.

   - U zahtjevu za izdavanje izvoda/potvrde/uvjerenja obavezno se mora naznačiti svrha u koju se isto izdaje.


  Sudska takse se uplaćuje na:


  Žiro račun broj: 5620990000055687
  Primalac: Budžet RS
  Svrha: Sudska taksa
  Vrsta prihoda: 722211
  Opština: 074
  Budžetska organizacija: 1090001

   

  418 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1