• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Registar privrednih subjekata

  Registar poslovnih subjekata

  20.09.2017.

   

  Okružni privredni sud u Prijedoru, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, u okviru sektora registra poslovnih subjekata, vrši upis u sudski registar poslovnih subjekata po principima utvrđenim u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/13 i 15/16).

  Poslovni subjekti čiji je upis obavezan prema Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj jesu privredna društva i druga pravna lica osnovana s ciljem obavljanja privredne djelatnosti, javna preduzeća, ustanove, zadruge ili zadružni savezi i druga pravna lica koja se osnivaju s ciljem ostvarivanja profita, kao i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonom Republike Srpske.

  U registar poslovnih subjekata upisuje se:
         - osnivanje, povezivanje i brisanje subjekta upisa ili njegovog dijela,
         - sve statusne promjene, uključujući promjene oblika organizovanja subjekta upisa,
         - podaci o povezanim društvima,
         - podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena,
         - podaci u vezi sa prestankom, stečajnim odnosno likvidacionim postupkom,
         - podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije,
         - drugi podaci određeni Zakonom o registraciji poslovnih subjekata ili drugim zakonima.

  U registar poslovnih subjekata se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti te vrši upis drugih činjenica na osnovu pravosnažnih odluka nadležnih organa (odluka o pokretanju, otvaranju, obustavi, zaključenju postupka restrukturiranja, stečaja i likvidacionog postupka).

  Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave na propisanom obrascu Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF).

  Po prethodno podnesenom zahtjevu APIF-u i uplaćenoj predviđenoj taksi, Registar poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Prijedoru izdaje izvod iz registra koji sadrži aktuelne podatke (aktuelni izvod iz registra poslovnih subjekata) i izvod iz registra koji sadrži podatke svih prethodnih upisa (istorijski izvod iz registra poslovnih subjekata), te potvrde i uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija a čije je izdavanje propisano zakonom.

  Sudska taksa za izdavanje izvoda (aktuelnog, istorijskog) iz registra poslovnih subjekata iznosi 10,00 KM,  uplaćuje se na:

  Žiro račun broj: 5620990000055687
  Primalac: Javni prihodi Republike Srpske
  Vrsta prihoda: 722211
  Opština: 074
  Budžetska organizacija: 1090001


   

  • 1 - 1 / 1
  • 1