• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Vaša pitanja
 • Specifična pitanja
 • Rad registra privrednih subjekata

  Rad registra privrednih subjekata

  01.02.2018.

  Isprave za upis u registar poslovnog subjekta

  Za potrebe utvrđivanja i provjere opštih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet, obavezno unose u Registar, u zavisnosti od predmeta upisa, registarski sud će zahtijevati podnošenje isprava kako slijedi :

  1. Lična karta , putna isprava ili izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača  za strano ili domaće, fizičko ili pravno lice.

  2. Lična karta , putna isprava ili odgovarajuća prijava kod nadležnog organa unutrašnjih poslova kojom se utvrđuje identitet podnosioca prijave za domaće ili strano fizičko lice;


  3. Lična karta ili putna isprava i odgovarajuće pismeno ovlaštenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje, odnosno predstavljenje subjekta upisa i ovjereni popis tog lica;

  4. Akt o osnivanju ili akt o izmjeni opštih podataka od značaja za pravni promet već osnovanog, odnosno registrovanog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje , odnosno izmjena relevantnih podataka sa ovjerenim potpisima ovlaštenih lica;


  5. Statut poslovnog subjekta;


  6. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako nije imenovano aktom o osnivanju;


  7. Potvrda banke o izvršenoj uplati na privremeni račun deponovanih novčanih uloga kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala  u novcu;


  8. Dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod  jednočlanog društva kapitala;


  9. Izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se utvrđuje svojina na ulogu u stvarima i pravima , odnosno prijava za odgovarajući javni registar i nalaz ovlaštenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima;


  10.  Odgovarajuće odobrenje komisije za hartije od vrijednosti i Centralnog registra hartija od vrijednosti ako je propisano posebnim zakonom;


  11. Dokaz o sredstvima obezbjeđenja za ne uneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala;


  12. Odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar ako je posebnim zakonima utvrđeno davanje saglasnosti odobrenja , uvjerenja, ovlaštenja, potvrde ili drugih odgovarajućih akata;

   

   

  422 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1