• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  KAKO IZVRŠITI UVID U SPIS PREDMETA

  21.09.2017.

  Stranke u postupku, zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim licima, koja imaju opravdan pravni interes, može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa uz prethodno podneseni zahtjev.
  Stranke, njihove punomoćnike i zakonske zastupnike o stanju predmeta obavještava referent za unos podataka, prijem i otpremu pošte, a na osnovu stanja iz elektronske baze podataka i spisa.
  Navedena obavještenja će se ograničiti na podatke o tome u kom se stadijumu postupak nalazi.
  Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi.
  Ostalim licima daju se obavještenja o stanju predmeta samo po odobrenju postupajućeg sudije.
  Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.
  Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se svakog radnog dana u pisarnici suda na za to određenom mjestu i pod nadzorom referenta za unos podataka, prijem i otpremu pošte.


   

  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE JEDINSTVENOG PRISTUPNOG KODA (JPK)

  Pristup sudskim predmetima putem interneta

  Stranke, zakonski zastupnici i punomoćnici, a po odluci postupajućeg sudije i drugi učesnici u postupku, mogu pristupiti podacima evidentiranim u CMS sistemu korištenjem broja predmeta i jedinstvenog pristupnog koda (JPK), odnosno korištenjem korisničkog računa.
  Zahtjev za izdavanje JPK-a se može podnijeti poštom ili lično, u pisarnici suda. Prilikom izdavanja JPK-a identitet stranke se utvrđuje uvidom u identifikacioni document.
  Ukoliko je zahtjev za izdavanje JPK-a podnesen putem pošte, stranci će JPK biti dostavljen na isti način, u kom slučaju je stranka dužna uz zahtjev za izdavanje JPK-a dostaviti dokaz o uplati sudske takse.
  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 67/13) članom 6, predviđeno je da se za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda plaća taksa od 5,00 KM, a za izdati pristupni kod taksa u iznosu od 10,00 KM. U skladu sa navedenim, stranci koja je podnijela pismeni zahtjev za izdavanje JPK-a koji će joj biti dostavljen putem pošte, naplaćaju se taksa u ukupnom iznosu od 15,00 KM.
  Dostavljanje JPK-a strankama elektronskim putem, biće omogućeno kada se za to stvore neophodni tehnički preduslovi.


   

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  KAKO IZVRŠITI UVID U SPIS PREDMETA

  21.09.2017.

  Stranke u postupku, zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo razmatrati i prepisivati spise, dok se ostalim licima, koja imaju opravdan pravni interes, može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa uz prethodno podneseni zahtjev.
  Stranke, njihove punomoćnike i zakonske zastupnike o stanju predmeta obavještava referent za unos podataka, prijem i otpremu pošte, a na osnovu stanja iz elektronske baze podataka i spisa.
  Navedena obavještenja će se ograničiti na podatke o tome u kom se stadijumu postupak nalazi.
  Pri davanju obavjesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi.
  Ostalim licima daju se obavještenja o stanju predmeta samo po odobrenju postupajućeg sudije.
  Za fotokopiranje sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.
  Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se svakog radnog dana u pisarnici suda na za to određenom mjestu i pod nadzorom referenta za unos podataka, prijem i otpremu pošte.


   

  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE JEDINSTVENOG PRISTUPNOG KODA (JPK)

  Pristup sudskim predmetima putem interneta

  Stranke, zakonski zastupnici i punomoćnici, a po odluci postupajućeg sudije i drugi učesnici u postupku, mogu pristupiti podacima evidentiranim u CMS sistemu korištenjem broja predmeta i jedinstvenog pristupnog koda (JPK), odnosno korištenjem korisničkog računa.
  Zahtjev za izdavanje JPK-a se može podnijeti poštom ili lično, u pisarnici suda. Prilikom izdavanja JPK-a identitet stranke se utvrđuje uvidom u identifikacioni document.
  Ukoliko je zahtjev za izdavanje JPK-a podnesen putem pošte, stranci će JPK biti dostavljen na isti način, u kom slučaju je stranka dužna uz zahtjev za izdavanje JPK-a dostaviti dokaz o uplati sudske takse.
  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" br. 67/13) članom 6, predviđeno je da se za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda plaća taksa od 5,00 KM, a za izdati pristupni kod taksa u iznosu od 10,00 KM. U skladu sa navedenim, stranci koja je podnijela pismeni zahtjev za izdavanje JPK-a koji će joj biti dostavljen putem pošte, naplaćaju se taksa u ukupnom iznosu od 15,00 KM.
  Dostavljanje JPK-a strankama elektronskim putem, biće omogućeno kada se za to stvore neophodni tehnički preduslovi.