• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Na koji način se podnosi zahtjev za ubrzanje postupka i šta mora da sadrži

  05.04.2021.

  Na koji način se podnosi zahtjev za ubrzanje postupka i šta mora da sadrži?

  U skladu sa Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ br. 99/20), zahtjev za ubrzanje postupka predstavlja pravno sredstvo za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.
  Zahtjev za ubrzanje postupka se podnosi sudu pred kojim se vodi postupak i mora da sadrži:

  -ime i prezime podnosioca zahtjeva za ubrzanje postupka, adresu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište ukoliko je riječ o pravnom licu,

  -ime i prezime zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika podnosioca zahtjeva i adresu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište,

  -poslovni broj predmeta na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka,

  -podatke i okolnosti u vezi sa predmetom na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka.

  O zahtjevu za ubrzanje postupka odlučuje predsjednik suda, a ako se radi o predmetu predsjednika suda, o zahtjevu za ubrzanje postupka odlučuje zamjenik predsjednika suda.
  Podnosilac zahtjeva za ubrzanje postupka, čiji je zahtjev odbijen, može da podnese novi zahtjev za ubrzanje postupka kada istekne 6 mjeseci od dana prijema rješenja o odbijanju zahtjeva za ubrzanje postupka (ako nije podnio žalbu), odnosno od dana prijema rješenja o odbijanju žalbe (ako je podnio žalbu).


  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Na koji način se podnosi zahtjev za ubrzanje postupka i šta mora da sadrži

  05.04.2021.

  Na koji način se podnosi zahtjev za ubrzanje postupka i šta mora da sadrži?

  U skladu sa Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ br. 99/20), zahtjev za ubrzanje postupka predstavlja pravno sredstvo za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.
  Zahtjev za ubrzanje postupka se podnosi sudu pred kojim se vodi postupak i mora da sadrži:

  -ime i prezime podnosioca zahtjeva za ubrzanje postupka, adresu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište ukoliko je riječ o pravnom licu,

  -ime i prezime zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika podnosioca zahtjeva i adresu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište,

  -poslovni broj predmeta na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka,

  -podatke i okolnosti u vezi sa predmetom na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka.

  O zahtjevu za ubrzanje postupka odlučuje predsjednik suda, a ako se radi o predmetu predsjednika suda, o zahtjevu za ubrzanje postupka odlučuje zamjenik predsjednika suda.
  Podnosilac zahtjeva za ubrzanje postupka, čiji je zahtjev odbijen, može da podnese novi zahtjev za ubrzanje postupka kada istekne 6 mjeseci od dana prijema rješenja o odbijanju zahtjeva za ubrzanje postupka (ako nije podnio žalbu), odnosno od dana prijema rješenja o odbijanju žalbe (ako je podnio žalbu).